Polityka prywatności

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Hotelu Esperanto

Hotel Esperanto dokłada wszelkich starań, aby dane gości przetwarzane były z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (zwanym dalej RODO).

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CASABLANCA CATERING Sp. z o.o. z siedzibą ul. Legionowa 10, 15-099 Białystok ;
 2. celem przetwarzania jest:
 1. obsługa składanych zapytań - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO. – zgoda osoby, której dane dotyczą;
 2. rezerwacja pokoju hotelowego - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO. – zgoda osoby, której dane dotyczą;
 3. realizacja umowy usługi hotelarskiej - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 4. marketing usług administratora danych osobowych -  na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą;
 5. zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się w hotelu i restauracji poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego -  na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 1. dane osobowe przechowywane będą:
  1. dotyczące składanych zapytań – przez okres 30 dni;
  2. dotyczące rezerwacji – przez okres 12 miesięcy od daty dokonania rezerwacji;
  3. dotyczące realizacji umowy o usługi hotelarskiej - przez okres 5 lat od licząc od końca roku w którym, w którym miał miejsce pobyt w hotelu;
  4. przetwarzane w celach marketingowych – do odwołania zgody, osoby której dane dotyczą lub do ustania przyczyny biznesowej;
  5. w systemach monitoringu wizyjnego -  przez 30 dni.
 2. odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1. zewnętrzne biuro rachunkowe;
  2. dostawca platformy rezerwacji usług hotelarskich;
  3. firmy świadczące usługi marketingowe;
  4. dostawca aplikacji służącej do rozsyłania informacji handlowych;
  5. podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 3. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych – dotyczy celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub realizacji umowy usługi hotelarskiej, a w zakresie na który została wyrażona zgoda - posiada również Pani/Pan prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 
 4. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 5. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować
  1. odmową realizacji usługi hotelarskiej – w przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia umowy usługi hotelarskiej;
  2. odmową rezerwacji – w przypadku rezerwacji pokoju;
 6. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – inspektor@casablanca-catering.pl;
 7. Pani/Pana dane nie będą profilowane.
© Copyright 2024 - Hotel Esperanto - All Rights Reserved
Designed and published by ®️ONEKLIK.PL
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram