Grzegorz, Pl

Jak pobyt w Białymstoku, to tylko w Hotelu Esperanto. Dankon dla całego personelu!